ระยะเวลาวางแผนที่จะซื้อรถใหม่*
เลือกโชว์รูมที่ต้องการทดลองขับรถมาสด้า*


เงื่อนไขกิจกรรม
 • ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2560
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล Mazda T-shirt Limited Edition by SUNTUR จะต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทดลองขับรถมาสด้ารุ่นใดรุ่นหนึ่งที่โชว์รูมมาสด้าเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการแจก Mazda T-shirt Limited Edition by SUNTUR เฉพาะลายที่กำหนด ตามรุ่นรถที่ลงทะเบียนในระบบเท่านั้น
 • จำกัดจำนวนการแจกของรางวัล 1 ชิ้น/รายชื่อ/ตลอดกิจกรรม ตามเงื่อนไขด้านบน (ของรางวัลมีจำนวนจำกัด)
 • คณะกรรมการจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ลงทะเบียนไว้ โดยข้อมูลที่ปรากฏในระบบจะต้องตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้กับโชว์รูมมาสด้าที่ทดลองขับ หากคณะกรรมการไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัล
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในระบบที่ลงทะเบียนไว้ โดยแบ่งระยะเวลาในการจัดส่ง ดังนี้
  • ผู้ที่ทดลองขับระหว่างวันที่ 1-10 มิ.ย.2560 จัดส่งของรางวัลภายในวันที่ 23-29 มิ.ย. 2560
  • ผู้ที่ทดลองขับระหว่างวันที่ 11-20 มิ.ย.2560 จัดส่งของรางวัลภายในวันที่ 30 มิ.ย.- 6 ก.ค. 2560
  • ผู้ที่ทดลองขับระหว่างวันที่ 21-30 มิ.ย.2560 จัดส่งของรางวัลภายในวันที่ 7 - 13 ก.ค. 2560
   (การจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์จะใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดส่ง)
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม มิได้ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลง หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม เช่น ใช้รูปหรือข้อความไม่เหมาะสม คณะกรรมการสามารถพิจารณาตัดสิทธิ์ และยกเลิกรางวัลของผู้ร่วมกิจกรรมได้
 • ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมรับข้อมูลข่าวสารหรือโปรโมชั่นต่างๆ จากทาง MazdaThailandOfficial
 • ข้อมูลต่างๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับการปกปิดจากทางบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • สงวนสิทธิ์การแจกของรางวัลให้กับพนักงานของบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่าย เอเจนซี่ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัวและญาติของพนักงานบริษัทฯ ผู้แทนจำหน่าย เอเจนซี่ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมข้างต้น สามารถติดต่อได้ที่ มาสด้า สปีดไลน์ โทร. 02-030-5666 หรือ www.mazda.co.th